Εικαστικό για τις Εκδόσεις Σαΐτα
Portofolio Εικαστικό για τις Εκδόσεις Σαΐτα

Εικαστικό έργο που συνοδεύει το βιογραφικό μας στη γνωριμία μας με τις Εκδόσεις Σαΐτα.