Λογότυπος για το Lifespots
Portofolio Λογότυπος για το Lifespots

Το σήμα για το Lifespots Videography στηρίχθηκε στις βασικές λειτουργίες λήψης και επεξεργασίας ενός βίντεο, το play και το pause. Το pause δημιουργήθηκε από τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης Lifespots από τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε για το λογότυπο. Στο σήμα επίσης υπάρχει και ένας νοητός κύκλος που συμβολίζει το κύκλο που δημιουργεί το φώς ενός προβολέα καθώς και τη σκιά που διαγράφει.