Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις Κινέζικων
Portofolio Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις ΚινέζικωνPortofolio Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις Κινέζικων
Portofolio Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις ΚινέζικωνPortofolio Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις Κινέζικων

Επαγγελματικές κάρτες για μεταφράσεις Κινέζικων σε Ελληνικά και Αγγλικά. Το συνολικό μέγεθός τους είναι στα 10x5 cm με δίπλωμα στη μέση. Το μέγεθός τους κλειστό είναι στα 5x5 cm. 
Στην εξωτερική μπροστά πλευρά εχουν χρησημοποιηθεί τα Κινέζικα ιδεογράμματα που μεταφράζονται ως "Κινέζικα-Ελληνικά" για τις Ελληνικές και αντίστοιχα "Κινέζικα-Αγγλικά" για τις Αγγλικες.